MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=allimages (ai)

(main | query | allimages)
  • This module requires read rights.
  • This module can be used as a generator.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0-or-later

Loetle kõik pildid järjestatult.

Parameters:
aisort

Property to sort by.

One of the following values: name, timestamp
Default: name
aidir

Järjestuse suund.

One of the following values: ascending, descending, newer, older
Default: ascending
aifrom

Pildi pealkiri, millest alates loetleda. Saab kasutada ainult parameetriga aisort=name.

aito

Pildi pealkiri, milleni loetleda. Saab kasutada ainult parameetriga aisort=name.

aicontinue

Kui saadaval on rohkem tulemusi, kasuta seda jätkamiseks.

aistart

Ajatempel, millest alates loetleda. Saab kasutada ainult parameetriga aisort=timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
aiend

Ajatempel, milleni loetleda. Saab kasutada ainult parameetriga aisort=timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
aiprop

Millist teavet faili kohta hankida:

timestamp
Lisab üles laaditud versiooni ajatempli.
user
Lisab kasutaja, kes iga failiversiooni üles laadis.
userid
Lisab iga failiversiooni üles laadinud kasutaja identifikaatori.
comment
Versioonikommentaar.
parsedcomment
Parsib versioonikommentaari.
canonicaltitle
Lisab faili kanoonilise pealkirja.
url
Tagastab faili ja kirjelduslehekülje internetiaadressi.
size
Lisab faili suuruse baitides, kõrguse ja laiuse ning lehekülgede arvu, kui see on kohane.
dimensions
Elemendi "size" rööpnimi.
sha1
Lisab faili SHA-1 räsiväärtuse.
mime
Lisab faili MIME tüübi.
mediatype
Lisab faili meediatüübi.
metadata
Loetleb failiversiooni Exif-metaandmed.
commonmetadata
Loetleb failiversiooni vormingu üldised metaandmed.
extmetadata
Loetleb mitme allika vormindatud ühendmetaandmed. Tulemused on HTML-vormingus.
bitdepth
Lisab versiooni bitisügavuse.
badfile
Adds whether the file is on the MediaWiki:Bad image list
Values (separate with | or alternative): timestamp, user, userid, comment, parsedcomment, canonicaltitle, url, size, dimensions, sha1, mime, mediatype, metadata, commonmetadata, extmetadata, bitdepth, badfile
Default: timestamp|url
aiprefix

Search for all image titles that begin with this value. Can only be used with aisort=name.

aiminsize

Limit to images with at least this many bytes.

Type: integer
aimaxsize

Limit to images with at most this many bytes.

Type: integer
aisha1

SHA1 hash of image. Overrides aisha1base36.

aisha1base36

SHA1 hash of image in base 36 (used in MediaWiki).

aiuser

Only return files uploaded by this user. Can only be used with aisort=timestamp. Cannot be used together with aifilterbots.

Type: user name
aifilterbots

How to filter files uploaded by bots. Can only be used with aisort=timestamp. Cannot be used together with aiuser.

One of the following values: all, bots, nobots
Default: all
aimime

What MIME types to search for, e.g. image/jpeg.

Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
ailimit

Kui palju pilte kokku tagastada.

Lubatud pole üle 500 (robotitele 5000).
Type: integer or max
Default: 10