Ülo Vooglaid

Sihtasutus Ülo Vooglaiu mõttepärand

Registrikood 90014247
Tammsaare tee 47, Tallinn 11316
sihtasutus@vooglaid.org

Ülo Vooglaid
ylo@vooglaid.org

Sihtasutus võtab vastu põhikirjaga kooskõlas olevaid annetusi.
Sihtasutus on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja 01.07.2019.
Annetajatel palume saata e-postiga oma isikukood kohustusliku aruandluse jaoks.

Sihtasutus Ülo Vooglaiu Mõttepärand
LHV Pank

IBAN EE707700771003002606
BIC LHVBEE22

Ülo Vooglaid
Nõukogu esimees