Ülo Vooglaid

Järgmisel nädalal ilmub kauaoodatud raamat „Elanikust kodanikuks. Käsiraamat isemõtlejale”. Pikki aastaid Eesti avalikkust kõnetanud sotsioloog Ülo Vooglaiu kirjutatud uues käsiraamatus avatakse suur hulk iseseisva riigi ja rahva edu eeldusi. Raamat on hea abimees muuhulgas kõigile inimestele, kes soovivad Riigikogu valimistel vastutustundlikku otsust langetada.

Ilmuva raamatu kaante vahele on koondatud Ülo Vooglaiu käsitlus inimesest ja ühiskonnast. Teisalt peegeld

ab see ka autorit ennast, tema maailmavaadet, leppimatust rumaluse ja harimatusega.

Tegemist on teosega, mille autor peab rahuldavaks vaid süsteemset inimesekeskset elukäsitlust. Käsiraamatu vormis on eri vaatenurkadest avatud, kuidas luua elamise ja edu eeldusi endale ja teistele, kuidas kujuneda elanikust kodanikuks, kes oskab asjatundlikult osaleda ühiskonna- ja kultuurielus.

Raamat algab inimesest ja inimese elust, seejärel leiavad käsitlust keskkond, ühiskond ja kultuur, siis suhtlemine, haridus, töö, juhtimine, tegevus- ja tunnetussüsteem jne. Lugejale võib olla üllatuseks, et käitumist reguleerib eeskätt moraal ja sotsiaalne kontroll ning kirjutatud seadused reguleerivad ühiskonnas vaid umbes kümnendikku. Oluline on seegi, et edu eeldusena on raamatus hoolikalt käsitatud koostööd, mitte konkurentsi – loomist, mitte lõhkumist.

Raamat on kirjutatud Eesti elanikele, kes tahavad iseseisvalt mõelda, olla iseseisva riigi vastutustundlikud kodanikud, hoides ja edendades oma riiki ja elu Eestis. Käsiraamatus on tehtud katse lahti seletada, et me kõik oleme üheaegselt nii ühiskonna liikmed kui ka kultuuri esindajad, et ühiskonnas ja kultuuris on primaarne mitte juhtimine, vaid iseregulatsioon, et

muuta võib midagi vaid siis, kui on kindel, et hoidmist vääriv kahjustada ei saa.

Emeriitprofessor Ülo Vooglaid on tuntud ühiskonnategelane, kunagise Tartu ülikooli sotsioloogialabori teaduslik juhendaja, kes on aktiivselt osalenud taasiseseisvunud Eesti Vabariigi ülesehitamises. Pärast Riigikogus oldud aastaid on ta korraldanud lugematul hulgal loenguid ja seminare ning juhtinud artiklites ja kirjades tähelepanu ühiskonna edenemise eeldustele, aga ka valitsevaile ebakõladele, ohtudele ja puudujääkidele.

Raamatu väljaandja on sihtasutus Ülo Vooglaiu mõttepärand, mille asutajateks on Ülo Vooglaiu õpilased ja perekond. Uue käsiraamatu esimene esitlus toimub esmaspäeval 18. veebruaril kell 14 Tallinnas Kirjanike Majas Harju 1.

Lisainfo:

Sihtasutus Ülo Vooglaiu mõttepärand
Ülo Vooglaid
5666 0122
ylo@vooglaid.org