Ülo Vooglaid

Sisukord

Elanikust kodanikuks

Käsiraamat isemõtlejale

Veebruaris 2019 ilmus heategevusliku sihtasutuse Ülo Vooglaiu mõttepärand esimese toimetisena isemõtleja käsiraamat “Elanikust Kodanikuks”. Ülo Vooglaiu elutööna on valminud terviklik mõttemudel ühiskonnas orienteerumiseks.

Raamatu lähtekohaks on inimene, elu ja elukeskkond. Ühiskonnas on hea ja turvaline elada, kui inimene ning inimväärne elu on peamine eesmärk. Kõik muu, näiteks riigieelarve ja võim peavad olema vahendid selle saavutamiseks.
Käsitatud on tegevussüsteemi ja selle elemente, sealhulgas tööd ja juhtimist, otsustamist ja otsustamise eeldusi, otsuse vastuvõtmist ja täitmist, tegevuse edasi- ja tagasisidestamist keskkonnas kui süsteemis.

Avatud on inimsuhted, suhtetoime ning suhtlemise ja kohtlemise tegurid eri oludes, olukordades ja situatsioonides.
Soovitatud on meetmeid iseseisvaks mõtlemiseks, koostööks ja sünergia kujunemiseks.

Päris põhjalikult on käsitletud juhti kui õpetajat ja vooruslikku eeskuju. Ühiskond saab edeneda vaid juhul, kui meistreid ja meisterlikkust (kompetentsust) au sees hoitakse.

Põhjendatud on, miks saab koostööd kõige olulisemaks seisundiks ühiskonnas pidada, konkurentsi aga kõige destruktiivsemaks.
Õnnelik saab inimene olla vaid siis, kui teised tema ümber õnnelikud on. Edu saavutamiseks tuleb olla helde ja pingutada teistele edu saavutamiseks eelduste loomise nimel.

Sihtasutuse kodulehel on raamat avaldadatud üldkättesaadaval kujul tasuta lugemiseks. Veebibrauseris lugemiseks sobivad peatükid leiad paremalt raamatu sisukorrast.

Printimiseks mõeldud leheküljenumbritega käsikirja PDF faili leiad siit. Teost on lubatud hariduslikel eesmärkidel printida, paljundada ja levitada ilma autori eelneva nõusolekuta.

Eesti eest!

Ülo Vooglaid

Meediakajastus

Ilmub Ülo Vooglaiu isemõtleja käsiraamat
12.02.2019

Ülo Vooglaiu raamat isemõtlejale pälvis suurt tähelepanu
19.02.2019

Professor Ülo Vooglaid esitles 30 aastat oodatud raamatut
20.02.2019

Vikerkaar loeb. Kas maailma on võimalik püüda sõnadesse?
29.03.2019

Ülo Vooglaid “Õppides koguneb teadmisi. Selgeks saab mõteldes ja mõtestades!”

23.07.2020

Ülo Vooglaid: Kodanikuks ei sünnita, vaid kasvatakse

27.07.2020

Ülo Vooglaid: Inimese käitumise mõistmiseks oleks vaja tunda nii psüühikat kui ka elukeskkonda

31.07.2020

Ülo Vooglaid: põlvkondade nõrk side võib põhjustada kultuurikatkestuse