Elanikust kodanikuks

Käsiraamat isemõtlejale

Veebruaris 2019 ilmus heategevusliku sihtasutuse Ülo Vooglaiu mõttepärand esimese toimetisena isemõtleja käsiraamat “Elanikust Kodanikuks”. Ülo Vooglaiu elutööna on valminud terviklik mõttemudel ühiskonnas orienteerumiseks.

Raamatu lähtekohaks on inimene, elu ja elukeskkond. Ühiskonnas on hea ja turvaline elada, kui inimene ning inimväärne elu on peamine eesmärk. Kõik muu, näiteks riigieelarve ja võim peavad olema vahendid selle saavutamiseks.

Käsitatud on tegevussüsteemi ja selle elemente, sealhulgas tööd ja juhtimist, otsustamist ja otsustamise eeldusi, otsuse vastuvõtmist ja täitmist, tegevuse edasi- ja tagasisidestamist keskkonnas kui süsteemis.

Avatud on inimsuhted, suhtetoime ning suhtlemise ja kohtlemise tegurid eri oludes, olukordades ja situatsioonides.
Soovitatud on meetmeid iseseisvaks mõtlemiseks, koostööks ja sünergia kujunemiseks.

Päris põhjalikult on käsitletud juhti kui õpetajat ja vooruslikku eeskuju. Ühiskond saab edeneda vaid juhul, kui meistreid ja meisterlikkust (kompetentsust) au sees hoitakse.

Põhjendatud on, miks saab koostööd kõige olulisemaks seisundiks ühiskonnas pidada, konkurentsi aga kõige destruktiivsemaks.
Õnnelik saab inimene olla vaid siis, kui teised tema ümber õnnelikud on. Edu saavutamiseks tuleb olla helde ja pingutada teistele edu saavutamiseks eelduste loomise nimel.

Sihtasutuse kodulehel on raamat avaldadatud üldkättesaadaval kujul tasuta lugemiseks. Veebibrauseris lugemiseks sobivad peatükid leiad paremalt raamatu sisukorrast.

Printimiseks mõeldud leheküljenumbritega käsikirja PDF faili leiad siit. Teost on lubatud hariduslikel eesmärkidel printida, paljundada ja levitada ilma autori eelneva nõusolekuta.

Eesti eest!

Ülo Vooglaid