Ülo Vooglaid

РОЗДІЛИ

Мислити як громадянин

Посібник для тих, хто хоче мислити самостійно

У лютому 2019 року в якості першого видання благодійного фонду «Ідейна спадщина Юло Вооґлайда» вийшла книга «Мислити як громадянин» (естонською мовою вона називається Elanikust Kodanikuks). Робота всього життя Юло Вооґлайда призвела до створення цілісної моделі мислення, необхідної для того, щоб орієнтуватися в суспільстві і процесах та явищах, що відбуваються в ньому.

Відправною точкою книги є людина, її життя та життєве середовище. Добре і безпечно жити в суспільстві, де головною метою є людина і гідне життя. Усе інше — наприклад, державний бюджет і влада, — має бути лише засобом для досягнення цієї мети. Якщо поміняти місцями мету і засоби, то життя стає незадовільним, наслідком чого будуть низька народжуваність, бідність і високий рівень еміграції.

У книзі розглядається система діяльності та її елементи, зокрема робота, керівництво та управління. Окрему увагу приділено передумовам та етапам формування рішень, а також ухваленню самостійних рішень і прийняттю чужих рішень до виконання. Багато читачів по-новому поглянуть на такі поняття, як життєве середовище, зв’язок, прямий і зворотний зв’язок у соціумі та інших системах.

На сторінках книжки розкривається поняття проблеми як осмисленого протиріччя між дійсним і бажаним станом речей, усвідомлення якого відбувається в голові суб’єкта, розглядаються фактори взаємодії та спілкування в різних контекстах, обставинах, положеннях і ситуаціях.

Рекомендації автора, висловлені в книжці «Мислити як громадянин», сприяють формуванню в читача незалежного мислення, прагнення до співпраці та взаємодії з тими, хто його оточує. Досить ґрунтовно розглянуто роль керівника як учителя і зразка для наслідування. Зазначається, що суспільство може досягти розквіту лише за наявності поваги до майстрів та їхньої майстерності, а також до професіоналізму та компетентності.

У книзі також обґрунтовується, чому співпрацю можна вважати найважливішою силою в суспільстві, а конкуренцію — найбільш руйнівною.

Людина може бути щасливою лише тоді, коли щасливі оточуючі. Для досягнення успіху слід бути щедрим і докладати зусиль до створення передумов для того, щоб успіху досягали інші.

Рада Фонду вирішила опублікувати книгу у відкритому інтернет-доступі безкоштовно. Відповідні розділи ви знайдете праворуч від Змісту.